Bryggen i Bergen Foto: Kaitlyn Collins Unsplash

Entroseminaret: 22. – 23. oktober i Bergen

Samarbeid må til for å stoppe klimaendringene

Ingen har nok kreativitet, kunnskap, kapital eller handlekraft til å stoppe klimaendringene alene. Samarbeid mellom næringer, mellom leverandører og mellom offentlige myndigheter, privat næringsliv og forsknings- og utviklingsmiljøer må til dersom vi skal nå målene i Parisavtalen . Derfor er den røde tråden i årets Entroseminar «Samarbeid for bærekraft».

Verdier som er verdt å ta vare på 

Vestlandet har et et sterkt og mangfoldig næringsliv. God tilgang på naturressurser, langsiktige eiere og sterke utdannings- og forskningsmiljøer har gjort regionen vår verdensledende innenfor flere bransjer. For å stoppe klimaendringene er det vel så viktig å ta vare på det vi har som å investere i noe nytt. Det er ikke tilfeldig at årets Entroseminar arrangeres i Bergen. Her finner du moderne arkitektur og smarte bygg side om side med den historiske trehusbebyggelsen byen vår er verdenskjent for. Vi i Entro ønsker nemlig å vise deg vei inn i framtiden, men også hva som er verdt å ta vare på.

Praktisk informasjon

Dato: 22. – 23. oktober

Adresse: Clarion Hotel Admiral, C. Sundts gate 9, 5004 Bergen