Bryggen i Bergen Foto: Kaitlyn Collins Unsplash

Entroseminaret: 22. – 23. oktober i Bergen

Samarbeid må til for å stoppe klimaendringene

Ingen har nok kreativitet, kunnskap, kapital eller handlekraft til å stoppe klimaendringene alene. Samarbeid mellom næringer, mellom leverandører og mellom offentlige myndigheter, privat næringsliv og forsknings- og utviklingsmiljøer må til dersom vi skal nå målene i Parisavtalen . Derfor er den røde tråden i årets Entroseminar «Samarbeid for bærekraft».

Verdier som er verdt å ta vare på 

Vestlandet har et et sterkt og mangfoldig næringsliv. God tilgang på naturressurser, langsiktige eiere og sterke utdannings- og forskningsmiljøer har gjort regionen vår verdensledende innenfor flere bransjer. For å stoppe klimaendringene er det vel så viktig å ta vare på det vi har som å investere i noe nytt. Det er ikke tilfeldig at årets Entroseminar arrangeres i Bergen. Her finner du moderne arkitektur og smarte bygg side om side med den historiske trehusbebyggelsen byen vår er verdenskjent for. Vi i Entro ønsker nemlig å vise deg vei inn i framtiden, men også hva som er verdt å ta vare på.

Praktisk informasjon

Dato: 22. – 23. oktober

Adresse: Clarion Hotel Admiral, C. Sundts gate 9, 5004 Bergen

Pris:

Ordinær pris er 5500 kroner eks mva per deltager. Middag og underholdning tirsdag kveld er inkludert i prisen, i tillegg til inspirerende foredrag, praktiske workshops og deilig lunsj begge dager.

Melder du deg på før 15. mai, får du 20% rabatt på deltageravgiften

OBS! Vi ønsker å skape rom for de gode samtalene, og har satt tak på 150 deltakere til Entroseminaret 2019. Vær tidlig ute og sikre din plass på seminaret!

Ja, jeg vil melde meg på nå og få 20% rabatt