Foto: Statsbygg

Entro valgt som underleverandør i stor kontrakt med Statsbygg

Gjennom en rekke prosjekter og anskaffelser ønsker Statsbygg å få på plass framtidsrettede løsninger som støtter opp under strategiske satsingsområder for digitalisering og mer bærekraftig utvikling, drift og forvaltning av eiendom.

Statsbygg har i dag mange forskjellige leverandører av SD-anlegg på sine eiendommer og disse systemene varierer i alder, funksjonalitet og kvalitet. Til sammen regner Statsbygg med å spare 69 millioner kroner på å få på plass én felles løsning for bygningsautomasjon og energioppfølging.  

I den nye løsningen skal til sammen skal to millioner kvadratmeter styres via én og samme plattform og sørge for en effektiv og framtidsrettet drift av statlige eiendommer.  Kjernen i løsningen er det skybaserte styringssystemet GK Cloud og Entros energoppfølgingssystem Optima.

 

Starten på et framtidsrettet og innovativt partnerskap

– For Entro betyr denne kontrakten mye, både faglig og økonomisk, sier administrerende direktør i Entro, Børge Nilsen Både markerer den starten på et framtidsrettet og innovativt partnerskap med GK og et samarbeid med en byggeier som har høye ambisjoner både innenfor bærekraft og digitalisering

De åtte første bygningene skal være i drift med den nye løsningen allerede mai 2021. Blant disse er Nobels Fredssenter på Aker Brygge, Helsearkivet på Tynset og Gulating lagmannsrett i Bergen.

 

På vei mot smarte løsninger som kan forutse vedlikeholdsbehov

‒ Med et nytt toppsystem for bygningsautomasjon og nytt energioppfølgingssystem får Statsbygg muligheter til å forenkle opplæring og oppfølging av eiendommenes tekniske anlegg. Med ett felles system kan man også benytte maskinlæring i nye funksjoner. Data innsamlet i større deler av bygningsmassen kan blant annet benyttes til å redusere energiforbruk og forutse vedlikeholdsbehov, sier administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg i en pressemelding.

 

 

 

Les også: