Entro inngår samarbeid med View Software

Entro har lenge vært på jakt etter en samarbeidspartner som har programvareutvikling som sin kjernevirksomhet.

– Vi ønsker at samarbeidet med View software fører at kundene våre får tilgang på bedre og bedre verktøy for drift, vedlikehold og utvikling av eiendommene sine, til samme pris som før, sier fungerende CEO i Entro, Sofi Hildonen.

For Entros kunder og brukere av Entro Optima innebærer fisjonen ingen store endringer.  Prisen på lisensen for energi- og miljøoppfølgingssystemet Entro Optima vil fortsatt være den samme og du vil kunne logge deg inn akkurat som før.  Den eneste endringen er at fakturaen du mottar etter årsskiftet vil ha en annen logo og avsender. Sofi Hildonen og Sten-Roger Karlsen, CEO View Software AS

De siste årene har etterspørselen etter og kravene til dokumentasjon av bærekraft blitt større og tydeligere, kanskje særlig fra banker og utenlandske investorer. Flere og flere banker ser at de kan bidra til bærekraftig utvikling ved å gi bedre lånebetingelser til “grønne” bygg.

– Entros styrke er at vi vet hva som skal til for å gjøre bygg både mer bærekraftige og lønnsomme i drift – og vi kan dokumentere det. Samarbeidet med View gir oss muligheten til å hjelpe byggeiere i hele Norden med å bli mer kostnadseffektive gjennom lønnsom drift, redusere utslipp og dokumentere at byggene deres er bærekraftige, sier Hildonen.

– Våre to selskaper har til sammen 1000 kunder og 20 000 bygg i Norge i våre porteføljer. Gjennom samarbeidet med View får alle våre kunder enda bedre oversikt over eiendommene sine og tilgang til de beste verktøyene for systematisk vedlikehold og utvikling, avslutter Hildonen.

Avtalen mellom Entro og View Software innebærer at Entros softwarevirksomhet fisjoneres i et eget selskap, Entro IT AS, som overdras til View Software 1. januar 2021. Våre kolleger i utviklingsavdelingen vil dermed fra årsskiftet være ansatt i View Software som også har hovedkontor i Trondheim.

 

Fakta om View: 

  • View Software har 70 ansatte i Norge og Sverige, og omlag 600 kunder og 10 000 bygg. Selskapet har en sterk posisjon i Norge innenfor forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av bygg og eiendommer og innenfor industrielt vedlikehold.
  • View Software sin ambisjon er å ta en ledende posisjon i Norden og for øvrig etablere seg i utvalgte europeiske marked.
  • Økt satsning mot energi og miljø er godt forankret i selskapets strategi
    https://www.viewsoftware.com/