Entro – en av Norges beste arbeidsplasser

—  Vi bruker GPtW som et ledd i forbedringsarbeidet vårt, og ønsker at medarbeiderne skal oppleve Entro som en meget god arbeidsplass. Vi tror at ‘godt over middels’ fornøyde medarbeidere tar bedre vare på kundene, og det å ha fornøyde kunder er bra for «business», sier Børge

— Det er svært gledelig at vi ser fremgang i dette arbeidet, og at vi nok en gang kvalifiserer til å kunne si at vi er blant de beste arbeidsplassene i Norge, understreker han.

Hvordan vi jobber med Great Place to Work?

Entro har siden 2015 gjennomført medarbeiderundersøkelser og sertifiseringer gjennom Great Place to Work (GPTW), som spesialiserer seg på kartlegging av de ansattes opplevelser på arbeidsplassen.

Great Place to Work kårer hvert år Norges beste arbeidsplasser. Sertifiseringen er resultatet av en grundig situasjonsanalyse, vurdert opp mot en global standard for hva som kjennetegner gode arbeidsplasser. Organisasjonen ble målt innen kategoriene respekt, troverdighet, rettferdighet, stolthet, og fellesskap. Dette danner grunnlaget for Great Place to Work Trust Model.

Hva kjennetegner kulturen i Entro?

Entro er tuftet på en ide om å bidra til økt samfunnsnytte. Gode energi- og miljøtiltak reduserer miljøbelastningen, samtidig som det skaper lavere kostnader for våre kunder. Som gruppe er medarbeiderne mer opptatt av dette enn gjennomsnittet, noe som kommer fram i alle GPTW-undersøkelsene vi har gjennomført siden oppstarten i 2015.

Fra oppstarten i 1990 så har Entro vært innovativ og nyskapende. Spesielt gründerne har vært gode på å se nye muligheter og markeder, og jobbet aktivt med å utvikle tjenester og produkter for å unytte mulighetene. Det har gjort at vi alltid har ligget langt fremme. Entro har vært proaktive mot kundene og hele tiden utfordret kundene til å forbedre seg og sin virksomhet, og dermed har Entro vært en pådriver for å endre bygg- og eiendomsbransjen.

Innovasjon og nyskaping – et kontinuerlig arbeid

Entro har vokst fra å være en liten gründerbedrift i 1990 og til å bli et «voksent» selskap med 60 medarbeidere i 2020. Det krever noe mer struktur og mer innsats for å beholde innovasjonsevnen og lettbentheten i et større selskap. For noen år tilbake Entro ønsker å finne litt tilbake til «røttene» igjen og bli mer innovative. For å komme dit deltok Entro blant annet i Byggfloken i 2018 og har jobbet videre med konsepter som kom ut av den strategiske innovasjonsprosessen  der 25 aktører fra bygg- og eiendomsbransjen deltok for sammen å nye fremtidige og bærekraftige tjenester og løsninger. Strategiprosess ga oss økt kunnskap og forståelse for innovasjon som fag og en opplevelse av hvordan det er å være en innovativ virksomhet. Vi har blitt lagt merke til av omgivelsene og kunder ønsker i større grad å diskutere nye fremtidsrettet løsninger med Entro. Andre leverandører kommer til Entro for å samarbeide med oss.

I tillegg har dette også gitt Entro et løft i forbindelse med rekruttering. Flere har sagt at de søker til Entro fordi virksomheten fremstår som innovativ og nyskapende. Entro skal fortsette denne reisen gjennom å eksperimentere med nye teknologi, nye tjenester, nye tanker om løsninger, sammen med våre kunder og samarbeidspartnere. Innovasjon er mest kraftfull i samarbeid mellom flere aktører.

Om Norges Beste Arbeidsplasser

Årlig publiserer Great Place to Work listen over Norges Beste Arbeidsplasser. Listen løfter frem de organisasjonene som har lykkes med fokuset på kultur og effektivt lederskap. Gjennom listen gir vi også organisasjonene ytterligere anerkjennelse for sin innsats for et bærekraftig samfunn og resultater de kan være stolte av. Vurderingen bygges på data fra to omfattende organisasjons- og kulturundersøkelser, Trust Index og Culture Audit. Første milepælen på veien til å bli anerkjent som «Norges Beste Arbeidsplasser» er å få bekreftet at organisasjonen er en «god arbeidsplass» gjennom Great Place to Work-sertifiseringen.

2020 er 17. gang utmerkelsen deles ut i Norge og aldri før har så mange organisasjoner blitt nominert til utmerkelsen. Det siste året har Great Place to Work jobbet med 206 organisasjoner med til sammen over 34.000 medarbeidere. Great Place To Work rangerer de beste virksomhetene innenfor fire kategorier; flere enn 500 medarbeidere, 200 – 499 medarbeidere, 50 – 199 medarbeidere og 20 – 50 medarbeidere.

Om Great Place to Work

Great Place to Work er den ledende globale eksperten på å utvikle, opprettholde og anerkjenne gode arbeidsplasser. Gjennom våre tjenester og prosesser lærer organisasjoner om den direkte sammenhengen mellom god arbeidsplasskultur og gode forretningsresultater.

Great Place to Work gir organisasjoner muligheten til å sammenligne opplevelsene på egen arbeidsplass med den mest pålitelige og omfattende definisjonen av en god arbeidsplass. Samt gir organisasjoner et praktisk rammeverk for å ta ut organisasjonens fulle potensial.

Vårt perspektiv, våre modeller og prosesser er utviklet ved å kartlegge millioner av medarbeideres opplevelser på arbeidsplassen, undersøke praksisene til tusenvis av organisasjoner, og lytte til utallige ledere i over 30 år.

Mange av de mest innovative og anerkjente organisasjonene i verden har tatt i bruk metodikken til Great Place to Work. I Norge arbeider vi med organisasjoner fra alle typer bransjer og størrelser, private, offentlige og ideelle.

Med tilstedeværelse i over 60 land arbeider vi hver dag for vår misjon om å skape et bedre samfunn ved å støtte utviklingen av flere fantastiske arbeidsplasser for alle.