Entro Ecopilot gjør driftsoptimaliseringen for deg

For om lag to år siden ble Entro utfordret av administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad, til å sikre at målet om å kutte energiforbruket med 10TWh i byggsektoren ble nådd gjennom bruk av teknologi. Dette ble starten på et spennende Enova-eventyr om selvlærende bygg.

Selvlærende bygg finnes ikke i det norske markedet i dag, men løsningen «Entro Ecopilot» har vist seg å være det mest selvlærende produktet som dagens norske marked har å tilby. Visjonen var å oppnå «best mulig inneklima med lavest mulig energi- og effektforbruk», som vi har testet ut i et pilotprosjekt sammen med Oxer Eiendom og E.C. Dahls Eiendom.

André Løvlund er blant Entros fremste eksperter på proptech og miljøvennlig byggdrift

Entro Ecopilot er et driftsoptimaliserende verktøy som benytter seg av avansert sensorteknologi, algoritmer og værprognoser til å redusere energiforbruket og jevne ut effekttopper.

– Løsningen vurderer, og om nødvendig, justerer energibruken kontinuerlig annethvert minutt etter innetemperatur, utetemperatur og værprognoser. Systemet er selvstyrende, og gjør hverdagen til driftspersonalet enklere. Byggdrifterne må fortsatt følge opp, men med Ecopilot kan de få en mindre hektisk hverdag, på den måten kan man si at løsningen tar oss et skritt nærmere selvstyrende bygg, sier prosjektleder for uttestingen Andre Løvlund i Entro, som er den norske forhandleren av den svenskproduserte løsningen, fortalte Løvlund til Sinusmagasinet tidligere i år.

André Løvlund i Entro var prosjektleder for uttestingen på eiendommen Asker Panorama, eid av Oxer Eiendom AS, som ble startet i mai i fjor. Når Entro Ecopilot har blitt tilstrekkelig «kjent» med bygget og lært hvordan de ulike tekniske anleggene i bygget jobber sammen, vil det med tiden bli stadig flinkere til å styre bygget etter behov, enten det er sommer eller vinter, og om bygget er fullt av mennesker eller om det står tomt.

– Man vurderer og justerer systemet i et år for å se hvordan bygget responderer igjennom sesongene forklarer Løvlund.

Asker Panorama var blant landets første til å oppnå BREEAM-NOR-sertifiseringen «Excellent», og har energiklasse B i energimerkesystemet, men likevel har det vært mye å hente. Det er imidlertid enda ikke mulig å fastslå hvor stor besparelsen er, da 2020 var et unntaksår med pandemi og hjemmekontor.

– Etter 12. mars har bygget så og si vært tomt, så dette har ikke vært et normalt driftsår, det må man ha i tankene når man ser på utviklingen i energibruken

Basert på rapporterte resultater fra 1000 bygg, flesteparten i Sverige, estimeres det en energibesparelse på 13-15 % og en effektreduksjon på 3-10 %, men for mange bygg vil potensialet være enda høyere.

– Vår erfaring tilsier at 80 prosent av tradisjonelle bygg kan driftes mer energi-økonomisk, og bare gjennom å tune eksisterende SD-anlegg kan man ofte redusere energiforbruket med 10-20 prosent. Legger man Ecopilot oppå der vil systemet kontinuerlig passe på at bygget er dritoptimalisert, sier Løvlund.

Entro Ecopilot kan derfor frigjøre tid for driftsorganisasjoner til å rette fokus mot andre viktige ting, fremfor å måtte bruke tid på å «passe» på automatikken, som i dag må til for å sikre en energieffektiv og miljøvennlig drift av et næringsbygg

Foreløpig har Entro avdekket følgende kriterier i pilotprosjektene for at teknologien skal fungere godt:

  • Bygget må ha et SD-anlegg
  • Styringssystemene og undersentralene bør være av nyere dato
  • Teknologien utnytter byggets termiske kapasitet og egner seg dermed best i bygg med tunge konstruksjoner og gjerne med noe eksponert betong, stein eller mur
  • Det bør være én romføler for temperatur per 100 kvadratmeter, litt avhengig av om bygget har mye åpent landskap eller mange cellekontorer

Løvlund forteller at dette vil kunne spare energiforbruk på mange norske bygg ved å kun styre eksisterende teknikk uten store installasjoner av ny automatikk, som blant annet tradisjonelle SD-anlegg krever.

– Den klare fordelen med Entro Ecopilot at teknologien nå er utprøvd i både norske bygg og bygg i andre land, Det ville vært revolusjonerende for byggeiere i hele Norge dersom Entro Ecopilot gir de resultatene som systemet har oppnådd i andre deler av verden.

 

Vil du se en demo av Ecopilot?

Oxer Eiendom har stilt Asker Panorama til rådighet for en demoversjon av Ecopilot slik at andre byggeiere kan se hvordan teknologien fungerer i dette bygget. Demonstrasjonen kan foregå som videomøte dersom dette er ønskelig. Byggeiere som er interessert i å se en demo før en ev. befaring i bygget kan ta kontakt med:

Oslo

André Løvlund
andre.lovlund@entro.no
Tlf 991 65 783

Bergen

Gard Morken
gard.morken@entro.no
Tlf 901 84 911

Trondheim

Ragnhild Schrøder
ragnhild.schroder@entro.no
Tlf 980 36 088