Energieffektiv sommerdrift – gjør bygget ditt klart for ferie

  • Bygg som står tomme store deler av ferien, kan med fordel stenge ned eller nedjustere driften av de tekniske anleggene.
  • Bruk solavskjerming der det er mulig for å redusere behovet for kjøling, og sørg for at solavskjermingen er på plass tidlig på dagen for å unngå unødvendig oppvarming. Ta derfor gjerne en runde og sjekk at solavskjermingen fungerer som den skal på hele bygget før du ta ferie.
  • Unngå å varme og kjøle samtidig, så gjør gjerne en ekstra sjekk av temperaturinnstillingene på de tekniske anleggene. De fleste bygg vil klare seg fint uten varmeanlegg i drift gjennom store deler av sommeren.
  • Kontroller settpunkter for kjøling. Når det er veldig varmt ute bør ikke forskjellen mellom ute- og innetemperatur overstige 2-3 grader. Termostater bør derfor stilles inn så høyt som mulig uten at det blir ukomfortabelt for brukerne av bygget.
  • Ved utetemperaturer over 26°C kan det være lurt å bruke frikjøling/sommernattkjøling. Dette er en egen programfunksjon som mange ventilasjonsanlegg har, men som ofte ikke er i bruk.
  • Unngå at vinduer står åpne når det er varmere ute enn inne.

 

Usikker på hvordan du skal ta tak i sommerdrift på bygget? Ta kontakt med din rådgiver hos Entro for å få hjelp til sommerdriften.