Dette må du som kunde gjøre når Elhub kommer

Hva er Elhub?

Elhub er en nøytral datahub som (gjennom standardiserte grensesnitt for meldingsutveksling) vil føre til at alle markedsaktører innen det norske kraftmarkedet kun trenger å forholde seg til én part ved håndtering av forbruksdata og markedsprosesser.

Elhub lanseres 18. februar 2019.

Elhub begynner å sende forbruksdata til tredjepartsroller, som Entro, 25. februar 2019. Deretter vil Entro hente data til Optima fra Elhub og ikke lenger fra hver netteier eller kraftleverandør. Dette krever aksjon fra kundene våre!

De to hovedfunksjonene til Elhub er:

 • Kontinuerlig innsending og beregning av forbruksdata
 • Kontinuerlig prosessering av markedsprosesser

Les mer om Elhubens «hva» og «hvorfor»


Viktige forberedelser for dere som kunde

For at Entro skal kunne hente ut forbruksdata fra Elhub til Optima, må juridisk eier av målepunktet godkjenne dette i Elhub. Juridisk eier er den bedrift som eier målepunktet/står som abonnent.

Personen som skal utføre godkjenninger i Elhub, må ha rollen «Energi, miljø og klima» for bedriften i Altinn. Denne rollen tildeles automatisk Daglig leder i bedriften, som kan tildele rollen videre til en eller flere ansatte eller partnere som skal ha oversikt over bedriftens målepunkt.

 1. Sjekk hvem i bedriften som har rollen «Energi, miljø og klima» i Altinn
 2. En av dem som har denne rollen, må logge seg på Elhub via ID-portalen (BankID) og godkjenne at Entro kan få tilgang til forbruksdata på bedriftens målere
 3. Dette må skje den 25. februar 2019 eller så raskt som mulig deretter

Her er en veiledning når tilgang til bedriftens målepunkt skal tildeles ansatte eller partnere


Fordeler med Elhub
 • Effektiv distribusjon av, og høyere kvalitet på, forbruksdata
 • Elhub beregner underlag for avregning på ett sted, og på samme måte, uavhengig av nettselskap
 • Vi får forbruksdata hvert døgn
 • Én kilde for å motta forbruksdata leder til færre aktører og et mer robust system


Hva betyr dette for dere?

I dag mottar Entro forbruksdata fra netteiere, men fra 25. februar 2019 går vi over til å hente forbruksdata fra Elhub. Netteiere vil, på landsbasis, slutte å sende forbruksdata til oss men det kommer å være en overgangsperiode i 2019 der datakilden flyttes fra netteier til Elhub.

Elhub innebærer en mer automatisert kommunikasjonsmåte mellom Entro og datakilden, i forhold til i dag. Data vil komme daglig, så vi kan se gårsdagens forbruk hver formiddag.


Frysperiode

På grunn av lanseringen av Elhub kommer det at være en frysperiode hvor leverandørbytter ikke kan utføres:

 • Vi får ikke oppstart tilbake i tid på leverandørbytter i frysperioden
 • Tidligst oppstart på leverandørbytte ved oppstart til Elhub er 20. februar 2019
 • Kundebytter kan meldes tilbake i tid, men man får da ikke kraftleveranse på disse – den må meldes fram i tid
 • Det er fortsatt 30 dager tilbake i tid som gjelder for anleggsovertakelse, dette meldes inn til Elhub når de er på lufta

Etter at Elhub trer i kraft er det kortere frister for leverandørbytter:

 • Leverandørbytte på profilmålte anlegg – tidligst 6 kalenderdager før oppstart
 • Leverandørbytte på timesmålte anlegg – tidligst 4 kalenderdager før oppstart

For mer informasjon om frysperioden, ta kontakt med våre økonomiske rådgivere


Takk for at du tok deg tid å lese denne viktige informasjonen!

Hvis du har noen som helst spørsmål om Elhub, vennligst hør av deg til oss

Ønsker du å følge Elhubens Go Live-prosess? Klikk her