Entro med bidrag på Enovakonferansen 2018

Energioppfølging 4.0

En av de store temaene ved årets Enovakonferanse var “Forretningsmodeller for fremtidens energiløsninger”. Kunstig intelligens, maskinlæring og internet of things gjør byggene i stand til å forstå brukernes behov og bidra til mer energieffektiv drift, og innovative teknologier gir grunnlag for et nytt energitjenestemarked. Men hvordan utvikler vi dette markedet, og hvordan er Entro med og bidrar?

På Enovakonferansen ble Entro presentert som et av selskapene i landet som har kommet lengst innen energitjenester. «Et bygg kan være så intelligent det bare vil, men hvis man ikke kan måle hvordan bygget utvikler seg så er det vanskelig å optimalisere driften.» Dette sa konferansier Per Henrik Stenstrøm i sin introduksjon av foredraget “Energioppfølging 4.0” som Håvard Moster, komersiell leder i Entro, presenterte på konferansen.

I foredraget forteller Håvard om at teknologien i fremtiden antagelig ikke trenger innvirkning fra mennesker for å utvikle seg, og diskuterer videre hva dette egentlig betyr for energioppfølging og energisystemer slik vi kjenner det i dag.

Foto: Geir-Anders Rybakken Ørslien/Enova

Om Enovakonferansen

Enovakonferansen er en møteplass for alle som investerer i energi- og klimateknologi. Her møtes de mest engasjerte hodene fra både offentlig og privat sektor for å diskutere løsningene som kan ta Norge til lavutslippssamfunnet. I løpet av et par generasjoner må de globale utslippene av klimagasser ned mot eller under null. Denne overgangen til lavutslippssamfunnet er en felles global utfordring. For at Norge skal levere på sin del og samtidig videreutvikle dagens velferdssamfunn, kreves en betydelig omstilling – en livskraftig forandring.

På veien mot lavutslippssamfunnet skal Norge kutte utslipp samtidig som næringslivet må skape nye verdier. Det betyr at vi må gjøre noen valg, noen viktige valg som gir endring. Noen har allerede gjort det, faktisk er det ganske mange som er i ferd med å gjøre det. Disse kaller vi spydspissene, de som tør å gå foran.