Entrobloggen

Entrobloggen

Framtidens bygg er allerede bygget

Entro er samarbeidspartner i Oslo europeisk miljøhovedstad. Torsdag 29. august arrangerer vi frokostmøtet «Framtidens bygg er allerede bygget» på Kulturhuset i Oslo. Hva skal til for at vi tar bedre vare på og river færre bygg? Penger? Kompetanse? Kan ny teknologi som sensorer og kunstig intelligens være til hjelp?

mann som holder lyspære

Entrobloggen

Opprinnelsesgarantier for strøm

Ordningen med opprinnelsesgarantier for strøm har til hensikt å belønne investeringer i og dermed øke produksjonen av fornybar energi. Nå er ordningen oppe til ny diskusjon. Vi gir deg oversikt over hva opprinnelsesgarantier er – og hva de har å si for klimagassregnskapet for din virksomhet.

Anja Myreng Skaran og Tor Lindholt Entro

Entrobloggen

Vet du hva du bruker mest energi på?

– Energ- og miljøledelse høres kanskje litt voldsomt ut, i hvert fall hvis du har prøvd deg på å lese standarder som ISO 50001 og ISO 14001. Men det handler først og fremst om å se helheten og sette energi- og miljøtiltak inn i et system, sier rådgivere i Entro, Anja Myreng Skaran og Tor Lindholt.