Entro Optima Avfall

Vårt avfallsoppfølgingssystem er et unikt system for registrering og oppfølging av avfallsmengder. Vi registrerer avfallet med fraksjon, mengde og dato, slik at du får full oversikt over egen avfallsproduksjon og sorteringsgrad. Dette gir økt kostnadskontroll og gjør det enklere å redusere avfallskostnadene. Bildet under viser avfallsproduksjonen for en av våre kunder i Entro Optima Avfall i en gitt periode på et enkelt bygg. Produksjonen hver måned fordeles i enkelte avfallsfraksjoner med hver sin farge.

 

Avfallsproduksjonen kan vises og rapporteres for enkelte bygg, egendefinerte grupperinger og utvalg av bygg, og for hele firmaet. Visningen kan også justeres til produksjon fordelt på døgn, uke, måned og kvartal over en selvvalgt periode. På bildet under kan man også velge å se sorteringsgraden prosentvis gjennom perioden. Dersom du ønsker å se flere detaljer for en enkelt avfallsfraksjon, har Optima Avfall «drill down» funksjon og gode rapportvisninger på fraksjonsnivå.

Avfallsloggen brukes som et verktøy for å følge med på avfallsmengder, og gir et godt utgangspunkt for optimalisering, besparelser og miljørapportering. Den danner grunnlaget for å dyrke kvalitet, og gjøre tiltak for økt sortering og lavere produksjon av avfall. Gjennom akkumulerte visninger av avfallsproduksjonen vil våre kunder få en ryddig oversikt over utviklingen på avfallsproduksjonen gjennom et år. På bildet under vises den akkumulerte produksjonen for et forretningsbygg, fordelt på uker.

I tillegg til den akkumulerte visningen, kan man også sammenligne produksjonen med tidligere år, og deretter se dette i den periodiske oppløsningen man ønsker. På bildet under ser man årsproduksjon for fire valgte år med månedlig oppløsning.

Fordeler som verktøyet gir våre kunder er:

  • Forenklet og forbedret rapportering – Tall, statistikk og oversikter lett tilgjengelig
  • Økt kontroll – Gjennom oversikt og registrering
  • Kostnadsbesparelse – Gjennom kontroll og økt sortering
  • Oppfylling av myndighetskrav – Skipsavfall, bygningsavfall og næringsavfall
  • Oversikt og kontroll på farlig avfall