Entro Optima
Et komplett verktøy for drift- og beslutningsstøtte

Entro Optima er et unikt energioppfølgingssystem med en av landets største databaser med informasjon om energibruk fra mer enn 30 millioner kvadratmeter kontor- og industribygg i hele Skandinavia. Det gjør oss i stand til å jobbe faktabasert og dokumentere resultater.

Informasjonen vi henter inn danner grunnlaget for driftstiltak, tekniske forbedringer og annen service. Dette er informasjon om eksempelvis energibruk, avfallsstrømmer, klimafotavtrykk og økonomi.

Entro Optima gir total oversikt over energi, miljø og avfall, og tilhørende kostnader. Entro Optima gir dermed beslutningsstøtte for byggeiere, forvaltere, nettselskap og kraftleverandører, og samtidig kontinuerlig driftsstøtte for driftsorganisasjonen

Ta kontakt og bestill gjerne en gratis demo for å prøve ut systemet.

Moduler i Optima

Entro Optima Energi

Et energioppfølgingssystem er ditt viktigste verktøy for å få kontroll over energibruken. Optima Energi er Norges mest brukte energioppfølgingssystem, og gir kontroll både over enkeltmålere, bygg og byggporteføljer. Optima Energi gir kontroll for både driftspersonell og for byggeiere!

Entro Optima Avfall

Optima avfall er vårt unike avfallsoppfølgingssystem for registrering av avfallsmengder, med fraksjon, opprinnelse og dato, slik at du får oversikt over avfallet med sorteringsgrad. Optima Avfall rapporterer på flere nivå, og gir dere et verktøy for å følge med på avfallsmengder som utgangspunkt for forbedringsarbeid, besparelser og miljørapportering.

Les mer

Entro Optima Miljø (klimautslipp)

Optima Miljø kan automatisk beregne virksomhetens klimautslipp basert på de energi-, avfall- og transportdata som finnes. Verktøyet gir mulighet til å følge med utviklingen av utslipp over tid, hvordan man ligger an i forhold til tidligere år, hvordan man ligger an i forhold til sparemål, og viser effekten av dine tiltak.

Entro Optima Industri

Optima Industri er en spesialutviklet modul tilpasset både de daglige operative beslutninger og de strategiske målene for energioppfølging i produksjonsindustri. Visningene er tilpasset industriens behov for oppfølging av produksjon og energi. Fleksible integrasjonsløsninger for innhenting av data fra eksisterende produksjonsrelaterte system. Sammen med Optima Energi gis det mulighet for en total energioppfølging – både for produksjonslinje og bygg.

Entro Optima Rapport

Betydningen av innsamlede data kommer ofte til syne gjennom hvor gode rapporter man kan ta ut. Entro Optima kommer med gode rapporteringsmuligheter og gjennom Optima Rapport kan du med få tastetrykk skreddersy de rapportene din organisasjon har behov for.

Entro Optima Økonomi

I Optima Økonomi finner man på en enkel måte god oversikt over økonomien i energiforbruket på alt fra gruppenivå helt ned til anleggsnivå. Her finnes data fra alle kontrollerte faktura, energibudsjett, oversikt over avtaler og tariffer, avviks-logg, anleggsliste, m.m. Kombinert med økonomitjenestene Entro kan tilby, gir Optima Økonomi full kontroll over energikostnadene.