Elhub Web Plugin

Elhub Web Plugin (Plugin) er den delen av Elhub hvor sluttbruker får tilgang til egen informasjon, så som alle egne målepunkter med tilhørende måleverdier og kontrakter.