Referanse

Avinor

Avinor på Trondheim Lufthavn Værnes har satt seg tøffe mål både innen energibruk og miljø. Værnes skal bli den mest miljøvennlige og energieffektive flyplassen i Norge.

Avinor

Avinor på Trondheim Lufthavn Værnes har satt seg tøffe mål både innen energibruk og miljø. Værnes skal bli den mest miljøvennlige og energieffektive flyplassen i Norge.

For å greie en slik målsetting søkte Avinor etter eksperthjelp og vi i Entro fikk oppdraget med å bistå i denne prosessen. Noe av det første som måtte gjøres var å få kontroll på hvor energien ble brukt. Derfor fikk vi på plass en god målerstruktur slik at det var mulig å separere de ulike energistrømmene. Værnes flyplass er i denne sammenhengen som en liten norsk by å regne med både høy- og lavspentmåling. Med gode data hadde vi det analysegrunnlaget som skulle til for å kunne gjøre de riktige tiltakene både med tanke på bygningene, passasjerene og flybevegelsene. Aktiv energioppfølging på ukentlig basis har resultert i svært mange tiltak. Våre rådgivere stiller kritiske spørsmål vedrørende energibruken som driftsorganisasjonen må ta stilling til. Det er det som skal til for å redusere energiforbruket!

"Ved å få kontroll over ressursbruken vår reduserer vi miljøutslipp, forbedrer tjenestene våre og sparer millioner"
Anette Sigmundstad ,   Flyplassdirektør Stavanger Lufthavn Sola

På denne måten kan vi i Entro gi vårt bidrag til å hjelpe Avinor med å forbedre sine prosesser. Vi gjør dette på en kostnadseffektiv måte slik at vi er til nytte for oppdragsgivers organisasjon.

Spar penger på å kutte utslipp

Kontakt oss