Energirådgivning

Energisparing for «Store aktører» - 1000 til 10 000 kvm

Energirådgivning

Energisparing for «Store aktører» - 1000 til 10 000 kvm

Hvem passer dette for? Entro er klare for å befare hoteller, kjøpesentre, store kontorbygg eller andre store forretninger med høye strømregninger.

Har du spørsmål eller ønsker et møte med oss før du bestiller? Klikk her for å ta kontakt

Rådgiverne våre vil på befaring gå gjennom relevant dokumentasjon og tekniske anlegg på bygget for å kartlegge byggets sparepotensial. Om mulig vil også de tekniske anleggene optimaliseres i samråd med bedriften. I tillegg vil vi jobbe med forbruksmåling for å effektivisere arbeidet og sikre god oppfølging.

Over 10 000 kvm? Klikk her for å ta kontakt

Etter befaring vil Entro presentere lønnsomme tiltak med fokus på energieffektivisering og godt innemiljø skreddersydd din virksomhet. Sparetiltak vil bli presentert i en kartleggingsrapport. Dermed har du et beslutningsgrunnlag for energisparingen, og kan puste lettere når strømregningene kommer. Hvis du kvalifiserer for strømstøtte, vil rådgivningen tilpasses deretter.

Innen to uker etter befaring har vi en oppfølgingssamtale per telefon, her kan vi svare på eventuelle spørsmål. I sum ønsker vi å gjøre bedriften mest mulig selvgående, slik at du får spart mest mulig.

Leveransen inkluderer:

  • Forberedelse til befaring

  • Befaring på bygget

  • Optimalisering av tekniske anlegg sammen med virksomhet

  • Kartleggingsrapport med tiltakslister for energisparing

  • Oppfølgingssamtale

OBS! Leveransen dekker ETT bygg eller ETT lokale.

(Reisekostnader for reiser utover 1 time fra Entros kontorer i Oslo, Trondheim, Stavanger eller Bergen tilkommer.)

Klikk her for å komme i gang!

Ikke en stor aktør?

Program

Foredragsholdere

Spørsmål? Kontakt Andreas Grimen

Kontakt oss