Veien til et bærekraftig bygg

Dato October 11th, 2022
Bygg- og eiendomssektoren skal igjennom et taktskifte for å skape bærekraftige bygg. Hva som skal til for å få til nettopp det, er utgangspunktet for alle tjenesteområdene til Entro.

Veien til et bærekraftig bygg

Bygg- og eiendomssektoren skal igjennom et taktskifte for å skape bærekraftige bygg. Hva som skal til for å få til nettopp det, er utgangspunktet for alle tjenesteområdene til Entro.

Med nye krav fra alle kanter, med Taksonomien i spissen, er det ikke lenger et alternativ å ligge på latsiden av bærekraftsarbeidet. Enten har du et bærekraftig bygg eller ikke – og må dermed endre på dette for å kunne tilfredsstille nye lånekrav fra banker, investorer og forsikringsselskap.

Les også: Setter fart på det grønne skiftet med bærekraftig pilotprosjekt

Men det er fremdeles kun et fåtalls bygg som i dag oppfyller disse kravene. I dag står bygninger for ca. 40 % av energikonsumet og ca. 36 % av karbonutslippene i EUs medlemsland.

VP Development & Innovation i Entro, Sofi Hildonen.

- Vi sørger for at kundene våre har bærekraftige bygg som oppfyller kravene fra taksonomien gjennom kartlegging, analyse, gjennomføring, rapportering og oppfølging. Å jobbe med energieffektivisering er noe av det viktigste vi kan gjøre for å nå klimamålene i 2030, forteller VP Development & Innovation i Entro, Sofi Hildonen.

Nye motorveier for energieffektivisering

Fordi prosessen med å få et bærekraftig bygg kan være preget av høye eller uforutsette utgifter, krav fra leietakere og generell mangel på oversikt, er det ifølge Sofi utrolig viktig med tilgang på riktig kompetanse – i tillegg til effektive prosesser, engasjement og ny teknologi.

Les også: Norske virksomheter har mye å spare på energieffektivisering

- Med utgangspunkt i stiene som allerede finnes hos våre kunder, skaper vi nye motorveier for energieffektivisering. Det handler om å få til et godt samarbeid på tvers av driften, kommunisere godt med stakeholders og ikke minst sette seg hårete mål, sier Sofi.

I denne prosessen er det viktig å: 

  • Kartlegge bedriften og sørge for at kunden får på plass en aksjonsplan.

  • Skape et godt samarbeid med rom for innovasjon, i samspill med teknologi.

  • Følge godt med på selskapets KPI-er.

- Med dette på plass har hvert bygg og bedrift gode forutsettinger for og lykkes med operasjonalisering av taksonomien, sier Sofi.

Tid for å begynne kartleggingen rundt miljøtiltak

Med Regjeringens nye strømstøtteordning, vil det bare bli større incentiver for å gjennomføre miljøtiltak fremover. Entro oppfordrer derfor alle bedrifter til å begynne kartleggingen rundt dette, og forberede en eventuell søknadsrunde.

- Det første tiltaket med energitilskuddsordningen vil gjelde for alle bedrifter som har strømutgifter på 3% eller mer av omsetningen i første halvår av 2022, uavhengig om det er et eiendomsselskap eller en leietaker. Om din bedrift kvalifiserer til dette, er det bare å sette i gang, oppfordrer Sofi.

Les også: Borettslag og sameier kan spare enorme summer på klimatiltak

Med dagens energikrise i EU, har ENØK en sentral rolle for å lykkes med og gjøre EU uavhengig av russisk gass. Her vil spesielt energitilskuddsordningen være et godt virkemiddel for bedrifter som både ønsker og trenger å gjøre noe med energikostnadene ved å ta ned energiforbruket.

Innenfor lanseringen av ordningen oppfordrer vi alle til å:

  1. Ha orden på tiltakslister, kartleggingsrapporter og investeringsmuligheter mtp Enova.

  2. Lage klare prioriteringer på hva man ønsker å investere i først.

  3. Sørge for å ha kontakt med erfarne energirådgivere hvis man trenger støtte på punkt 1 eller 2. 

Følg oss gjerne på Linkedin, og meld deg på vårt nyhetsbrev her for å holde deg oppdatert.

Sofi Hildonen

VP Development & Innovation

Kontakt oss