Slik unngår du overforbruk av vann i næringsbygg

Dato May 30th, 2022
Gjennom systemet Optima sørger Entro for energioppfølging for sine kunder. I dette systemet registrerer også mange byggeiere sitt vannforbruk. – Dette datagrunnlaget gjør at vi sitter på viktig innsikt om forbruk av vannressurser i næringsbygg, forteller energi- og miljørådgiver Erlend Moen.

Slik unngår du overforbruk av vann i næringsbygg

Gjennom systemet Optima sørger Entro for energioppfølging for sine kunder. I dette systemet registrerer også mange byggeiere sitt vannforbruk. – Dette datagrunnlaget gjør at vi sitter på viktig innsikt om forbruk av vannressurser i næringsbygg, forteller energi- og miljørådgiver Erlend Moen.

Etter over 30 års arbeid med energioppfølging har Entro, nå sammen med Ørn – ny eier av Optima, bygget opp en stor database på vannbruk – både for næringsbygg og kommunale eller statlige bygg.

Med utgangspunkt i registrert vannforbruk over en tidsperiode og kunnskap om hva som bruker vann i ulike bygg, har Entro utarbeidet unike normalitetstall på dette området.

Energi- og miljørådgiver, Erlend Moen.

– Gjennom disse tallene får vi en god indikasjon på om vannforbruket er normalt eller unormalt i forhold til den aktuelle bygg-typen, forteller Erlend.

Les også: Sparer millioner på målrettede energitiltak

Etterlyser gode rutiner for avlesning av vannmålere

I forbindelse med den nylige vannkrisen i Oslo, undersøkte Entro vannforbruket for sine kunder gjennom et søk i databasen.

– Datasøket for bygg med registrert temperaturstasjon på Blindern i Oslo, ga oss 500 treff for bygg med registrerte vannmålere. Samlet oppvarmet areal for disse byggene er ca. 5 millioner m2. Vi har analysert funnene fra databasen og ønsker å gi en heads up til både aktive og passive kunder på dette, fordi det er viktig å gjøre noe med det, forteller Erlend.

Les også: Har du en god kraftavtale?

Ifølge Erlend er det imidlertid mangel på gode rutiner for regelmessig avlesning av vannmålere for flere av byggene.

– Av de 500 byggene med registrerte vannmålere er det kun 377 bygg som er registrert med avlesning etter 1. januar 2021. Av disse er det 288 bygg som har avlest vannmåler etter 1. januar 2022, og kun 170 bygg med avlesninger i mai 2022. Vi oppfordrer til å få bedre rutiner på dette, sier Erlend.

Toalettet kommer verst ut

Overraskende nok for mange viser det seg at toalettet kommer verst ut når det gjelder uvanlig vannforbruk i næringsbygg.

- Et enkelt toalett med sildring i skåla kan forårsake opptil 60 m3 på en uke. Det vil si hele 60 000 liter. Dette kan igjen gi en ukentlig vannkostnad på 1 800 kroner. Å fikse ny innmat i cisterna eller bytte det gamle toalettet til et nytt vil derfor være økonomisk lønnsomt, forteller Erlend.

Les også: Norske virksomheter har mye å spare på energieffektivisering

En annen grunn til høyt vannforbruk er bruk av vann til kjølemaskiner – i bygg som fremdeles har vannkjøling.

– Rent kostnadsmessig er det 10-ganger dyrere å bruke vann i stedet for strøm til å kjøle luft i ventilasjon eller datarom. En installasjon av strømdrevet kjølemaskin har normalt sett en payback på mindre enn et år, forteller Erlend.

Anbefalt oppfølging av vannforbruket

Ifølge Erlend vil det både være lønnsomt og gunstig om flere byggeiere tar større ansvar for å følge opp vannforbruket i sine næringsbygg.

– Mange byggeiere «lever» kun på den årlige avlesningen til kommunen, men for å få god nok oppfølging bør du ha en jevnlig, gjerne ukentlig, avlesning av byggets hovedmålere. Dette gir også en god mulighet til å fikse oppståtte lekkasjer raskt nok, forteller Erlend.

Les også: Slik fungerer et SD-anlegg

For å spare arbeidstid og få en forhøyet grad av nøyaktighet i vann-data, er det mulig å automatisere målepunktet og levere data til et oppfølgingssystem. Entro registrerer imidlertid at slike automatiserte løsninger ikke nødvendigvis gir raskere aksjonstid mot lekkasjer.

– Vi anbefaler derfor å komme i gang med manuell og ukentlig avlesning først, fordi det både er enkelt og gir stor nytte.

Vanngraf toalettlekkasje
Vanngraf vannkjøling

Trenger du hjelp med overvåking av vannforbruket i ditt næringsbygg? Ta kontakt her.

Følg oss gjerne på Linkedin, og meld deg på vårt nyhetsbrev her for å holde deg oppdatert.

Kontakt oss