Slik påvirker EUs taksonomi eiendomsbransjen

Dato November 9th, 2022
EUs handlingsplan for bærekraftig finans, som taksonomien er en viktig del av, krever at en rekke virksomheter rapporterer på sine økonomiske aktiviteter. Dette vil få både direkte og indirekte konsekvenser i eiendomsbransjen.

Slik påvirker EUs taksonomi eiendomsbransjen

EUs handlingsplan for bærekraftig finans, som taksonomien er en viktig del av, krever at en rekke virksomheter rapporterer på sine økonomiske aktiviteter. Dette vil få både direkte og indirekte konsekvenser i eiendomsbransjen.

Taksonomien er et klassifiseringssystem utarbeidet av EU, som innebærer at en rekke selskaper må rapportere på hvorvidt deres økonomiske aktiviteter er bærekraftige, eller ikke.

For at en aktivitet skal anses som bærekraftig må den oppfylle minimumskrav for sosiale rettigheter, bidra til minst ett av seks miljømål samt ikke være til skade for noen av de resterende miljømålene.

Fra januar 2022 startet rapporteringskravene på 2 av 6 miljømål. Fra 2023 trer de resterende 4 i kraft. Les mer på Regjeringen sine sider.

Les også: Derfor er solceller en smart og bærekraftig investering

De 6 miljømålene i EUs taksonomi:

 1. Redusere og forebygge klimagassutslipp.

 2. Klimatilpasning.

 3. Bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og marine ressurser.

 4. Omstilling til en sirkulærøkonomi, avfallsforebygging og gjenvinning.

 5. Forebygging og kontroll av forurensning.

 6. Verne om og restaurere naturmangfold og økosystemer.

I første omgang gjelder disse kravene alle store, børsnoterte foretak med over 500 ansatte, banker og forsikringsselskap – men vil etter hvert også gjelde små og mellomstore bedrifter.

Trude Langholm, bærekraftsrådgiver i Entro.

- Taksonomien vil også ha flere ringvirkninger som vil påvirke selskaper – også de uten rapporteringskrav. Dette er blant annet økt etterspørsel etter eiendom, porteføljer, fond eller lignende som oppfyller kravene i taksonomien. Eiendommer som oppfyller disse kravene, vil følgelig kunne øke i verdi, forteller Trude Langholm, bærekraftsrådgiver i Entro.

Les også: Slik når Eiendomsspar ESG-kravene knyttet til sin grønne låneavtale hos Nordea

Taksonomiens ringvirkninger

Andre ringvirkninger av taksonomien for eiendomsforvaltere er følgende:

 1. Bedre lånebetingelser: Bankene har egne taksonomikrav, og må rapportere på hvor stor andel av deres utlånsportefølje som er «grønne» (oppfyller taksonomien). De vil derfor gi bedre lånebetingelser til selskaper som oppfyller kravene i taksonomien, for å øke den grønne brøken sin (GRA – Green Asset Ratio).

 2. Favorisering av grønne bygg: Taksonomien vil påvirke forsikringsbetingelser og lånebetingelser, fordi det kan innebære høy risiko å låne ut til, eller forsikre bygg som ikke er «grønne». På lang sikt kan dette bli et absolutt krav for å få lån eller forsikring.

 3. Krav til dokumentasjon: Taksonomien er med på å sette tydeligere krav for hvilke bygg som kan markedsføres som grønne, noe som vil innebære at det å kalle et bygg grønt uten dokumentasjon, ikke lenger vil holde mål i markedet.

Hvilke aktiviteter blir berørt for eiendomsforvaltere?

For eiendomsutviklere og eiendomsforvaltere er det i første omgang følgende aktiviteter som blir omfattet av taksonomien:

 • Oppføring av nye bygninger

 • Anskaffelse og drift av eiendom

 • Rehabilitering av eksisterende bygninger

 • Miljøtiltak i eksisterende bygninger

I Entro hjelper vi kunder med å vurdere hvordan deres organisasjon blir påvirket av taksonomien, og hvilke tiltak de kan gjøre for å møte de spesifikke kravene.

Fikk du med deg denne? Norske virksomheter har mye å spare på energieffektivisering

Dette kan blant annet være å utarbeide bærekraftstrategier og handlingsplaner, hvor taksonomien står sentralt, gjennomføre ESG Due Diligence (selskapsgjennomgang) eller Teknisk Due Diligence, identifisere og gjennomføre tiltak som kan redusere energibehovet, utarbeide energimerker for de byggene som mangler dette​ og foreta energimerkevurderinger – en vurdering av hvordan byggene kan oppnå bedre energikarakter​.

- Vi hjelper kunden hele veien fra kartlegging og utarbeidelse av strategi, til utvikling og gjennomføring av tiltak. Som vi liker å si – vi hjelper kunden hele veien «fra fyrrom til styrerom», avslutter Trude.

Følg oss gjerne på Linkedin, og meld deg på vårt nyhetsbrev her for å holde deg oppdatert!

Kontakt oss