Slik når Eiendomsspar ESG-kravene knyttet til sin grønne låneavtale hos Nordea

Dato May 4th, 2022
Eiendomsspar er godt i gang med bærekraftsarbeidet for å oppfylle ESG-kravene knyttet til selskapets «Sustainability Linked Loans» (SLL) hos Nordea. I prosessen har Entro bidratt med bærekraftstrategi og oppfølging underveis. - Målet er å redusere energiforbruket til Eiendomsspar med 20 % innen utgangen av 2025, forteller kundeansvarlig i Entro, Gard Morken.

Slik når Eiendomsspar ESG-kravene knyttet til sin grønne låneavtale hos Nordea

Eiendomsspar er godt i gang med bærekraftsarbeidet for å oppfylle ESG-kravene knyttet til selskapets «Sustainability Linked Loans» (SLL) hos Nordea. I prosessen har Entro bidratt med bærekraftstrategi og oppfølging underveis. - Målet er å redusere energiforbruket til Eiendomsspar med 20 % innen utgangen av 2025, forteller kundeansvarlig i Entro, Gard Morken.

I dag setter ESG-kravene føringer for etisk og bærekraftig drift av selskaper. Prosessen med å nå kravene krever nøyaktig dokumentasjon og tett oppfølging underveis, men innsatsen vil også være det mest bærekraftige og lønnsomme for fremtiden.

Dersom Eiendomsspar oppfyller ESG-kravene knyttet til sitt grønne lån hos Nordea (SLL) får de fordelen av redusert lånekostnad.

Avdelingsleder, Gard Morken.

«Det høres ut som det kan bli mye papirarbeid, og det kan du ha rett i, men vi tror at med alt som kommer med taksonomien, har vi ikke noe valg. Vi ser det som en ekstra dyttehjelp, og vi tror motsatsen er at det kan bli dyrere å låne om man ikke har slike forhold på plass», påpeker Christian Ringnes, adm. Dir. i Eiendomsspar, i artikkelen «Stor ståhei for 0,05 prosentpoeng» i Finansavisen.

Har energimerket over 40 bygg

Entro er i dag involvert i mesteparten av arbeidet til Eiendomsspar som omhandler energi og miljø.

- Eiendomsspar har inngått rammeavtale med Entro på leveranse av EOS og energi- og miljøtjenester. Vi har utviklet et godt samarbeid og ser det som helt nødvendig med god dialog og en aktiv samarbeidspartner for å bistå oss som gårdeier i nå ambisiøse energi- og miljøambisjoner, forteller miljøsjef i Eiendomsspar, André Dalene.

Han legger til:

- Entro besitter spisskompetanse på energioppfølging og driftsoptimalisering som vi ser som verdifull kompetanse og erfaring for bistand til å redusere energibruken på byggene våre.

Energi- og miljørådgiver, Annika Rødeseike.

- Nå er vi i en fase hvor vi særlig følger opp den energirelaterte delen av handlingsplanen, ved å kartlegge og energimerke byggene. Hittil i 2022 har vi energimerket over 40 bygg for kunden, forteller energi- og miljørådgiver i Entro, Annika Rødeseike.

Arbeidet med energimerking er basert på Eiendomsspar sitt ønske om god oversikt over eget energiforbruk, for å rigge seg for fremtidens energipriser. Det gjør det også enklere for forvalterne med leietakerfakturering.

- Entro overvåker byggene ukentlig og lukker eventuelle avvik. I tillegg gjennomfører vi regelmessige energioptimaliseringer av byggene, inkludert optimalisering av måleroppsettet på byggene i porteføljen. Vi jobber også målrettet med å følge med på vannforbruk og reduksjonsmuligheter her, og sorteringsgraden av avfall på alle byggene, forteller Annika.

Stadig viktigere å etterleve ESG-kravene

Ifølge Gard bør flere virksomheter følge Eiendomsspar sitt eksempel om å etterleve de stadig mer «krevende» ESG-kravene.

- Å etterleve ESG-kravene som blir gitt er viktig fordi flere av virksomhetens interessenter vil med tiden stille flere krav. Dette er allerede i gang, slik vi ser med Eiendomsspar, i form av eier og -investorkrav, leietakerspørsmål rundt ESG og nå insentiver fra banken i form av bedre låne-rente, forteller Gard.

Han fortsetter:

- EU taksonomien, som delvis allerede er iverksatt, vil på kort tid pålegge ESG-rapportering og etterlevelse av ESG-kravene. Alle europeiske banker vil få strengere krav fra sine utlånere om at prosjekter de låner ut penger til kan dokumenteres som bærekraftige, forteller Gard.

”Deal with the financial risks of the climate changes soon or we will do it for you ”, - Christine Lagarde, den europeiske sentralbanksjefen.

Dersom du er usikker på hvilke bærekraftsmål eller krav fra EU sin taksonomi som er vesentlig for din bedrift, kan Entro hjelpe deg med analyser for å utarbeide en solid bærekraftstrategi. Ta kontakt.