Pareto Business Management imponerer med storskala energispareprosjekt

Dato 2. desember 2021
- Med dette prosjektet ønsker vi å kartlegge og gjennomføre tiltak som både reduserer energiforbruk og CO2-utslipp fra våre eiendommer, forteller teknisk bærekraftsansvarlig i Pareto Business Management, Marius Håbu Kristoffersen.

Pareto Business Management imponerer med storskala energispareprosjekt

- Med dette prosjektet ønsker vi å kartlegge og gjennomføre tiltak som både reduserer energiforbruk og CO2-utslipp fra våre eiendommer, forteller teknisk bærekraftsansvarlig i Pareto Business Management, Marius Håbu Kristoffersen.

Det pågående energispareprosjektet til det nordiske investeringsselskapet Pareto Business Management består i underkant av 100 eiendommer og hele 1 000 000 m2.

Prosjektet går ut på en helhetlig kartlegging av energibruken i disse næringsbyggene, for å finne konkrete tiltak for å kutte i energiforbruket.

I tillegg legges alle eiendommene inn i et energioppfølgingssystem (EOS), som danner grunnlag for å følge energiforbruket kontinuerlig og historisk, drive driftsoptimalisering og energirapportering.

- Gitt størrelsen på prosjektet trodde vi i utgangspunktet det ville bli en krevende øvelse å få gjennomført dette, men de ulike styrene har vært positive til prosjektet fra start – og effekten det vil ha for både klima og leietakere gjennom lavere energikostnader, forteller Marius.

CEO i Entro Group, Finn E. Johnsen.

Betydelig bidrag til det grønne skiftet

For Pareto er energispareprosjektet et levende bevis på bevisstheten som finnes rundt energi- og miljøforhold både i selskapet og bransjen generelt.

- Vi ønsker å være i forkant av kravene som kommer fra myndighetene og finansielle aktører med hensyn til det grønne skiftet, forteller CEO i Pareto Business Management, Sven Iver Hegstad.

CEO i Entro Group og samarbeidspartner Finn E. Johnsen er mildt sagt imponert over størrelsen på prosjektet. 

- I en tid hvor samfunnet skal elektrifiseres og alle bransjer må kutte utslipp, blir energibruk og -effektivisering en viktig del av regnestykket. Dette tar Pareto alvorlig. Størrelsen på selskapet gjør prosjektet til et betydelig bidrag til det grønne skiftet, forteller Finn.

Flere grønne prosjekter

Ifølge Sven og Marius har arbeidet også resultert i stadig nye idéer til grønne prosjekter.

- Vi ser hvordan fokuset på bærekraft bidrar til stadig flere selvstendige bærekraftprosjekter, forteller Sven.

- Dette gjelder alt fra konkrete BREEAM In-Use og solcelle-prosjekter på enkelte eiendommer, til endret fokus rundt miljø og bærekraftig drift av eiendommene hos forvalter, leietaker og eiendomsstyre/eier, legger Marius til.

- I tillegg til energikartleggingsprosjektet har vi også startet å kartlegge bærekraft-statusen på alle eiendommene våre, basert på hovedpunktene i eiendomssektorens veikart mot 2050, forteller Sven.

Store prosjekter som dette krever fremtidsrettede og gode samarbeid, noe dette også er et godt eksempel på.

- Entro er en løsningsorientert samarbeidspartner med stor kunnskap rundt energi og miljørådgivning, som stadig bidrar med nye idéer og muligheter for hvordan vi best kan bidra til det grønne skiftet, avslutter Sven og Marius.