Norske virksomheter har mye å spare på energieffektivisering

Dato 2. desember 2021
- Alle aktører som eier, forvalter eller drifter eiendom vil ha fordel av å starte sitt bærekraftsarbeid med energieffektivisering – både på vegne av klimaet og lommeboken, forteller energi- og miljørådgiver i Entro, Andreas Grimen.

Norske virksomheter har mye å spare på energieffektivisering

- Alle aktører som eier, forvalter eller drifter eiendom vil ha fordel av å starte sitt bærekraftsarbeid med energieffektivisering – både på vegne av klimaet og lommeboken, forteller energi- og miljørådgiver i Entro, Andreas Grimen.

Etter publiseringen av FNs klimarapport og gjennomføringen av klimatoppmøtet i 2021, er én ting helt sikkert: verden skal igjennom en storstilt grønn omstilling fremover.

Ifølge Statistisk sentralbyrå forbruker norske yrkesbygg rundt 29 milliarder kilowatt-timer hvert år – noe som gjør norske virksomheter ansvarlig for et høyt energiforbruk, og stort utslipp.

- Energieffektivisering av yrkesbygg er helt sentralt for at verden skal nå sine klimamål, forteller Andreas.

energi- og miljørådgiver i Entro, Andreas Grimen
Energi- og miljørådgiver i Entro, Andreas Grimen.

Norske yrkesbygg betaler 5 milliarder for mye i energi

Ifølge Andreas betaler norske virksomheter som benytter seg av næringsbygg årlig minst 5 milliarder kroner for mye i energi.

- Ikke fordi strømprisen er høy, men fordi byggene ikke er optimalisert i forhold til energibruken. Vår erfaring er at forbruket i norske yrkesbygg er ca. 20-30 % for høyt, noe NVE, Enova og SINTEF også støtter, forteller Andreas.

Han legger til:

- Den mest bærekraftige strømmen er den strømmen man ikke bruker, og for hver kilowatt-time man sparer, sparer man også penger. Når opptil 20 % av energikostnadene kan reduseres ved å rette opp i driftsfeil på et bygg, er verdien av et slikt arbeid stor.

Fra fyrrom til styrerom

Energieffektivisering av norske yrkesbygg vil med andre ord lønne seg for både klimaet og lommeboken. Men hvor starter man?

- Det viktigste er å finne ut av hvor sparepotensialet ligger ved å kartlegge byggets energiforbruk og utslipp. Deretter gjelder det å legge en plan for hvordan man effektiviserer energibruken og når de nye målene, forteller Andreas.

Entro har lange tradisjoner for å bidra med kartlegging og utføring av energibesparende tiltak som sikrer besparelsene kundene sikter seg inn mot.

- Vi jobber operativt, taktisk og strategisk fra fyrrom til styrerom for å hjelpe våre kunder med å nå sine mål. Flere av kundene våre er langt fremme når det gjelder energieffektivisering og bærekraft, og kjennetegnes ofte ved at de er fremoverlente og ønsker å aktivt bidra til grønn omstilling, avslutter Andreas.