Klar for energieffektiv vinterdrift?

Dato November 8th, 2022
Fyringssesongen er offisielt i gang. Her er våre beste tips til hvordan du som driftspersonell best tilpasser bygget til vinterdrift – på en mest mulig energieffektiv og økonomisk gunstig måte.

Klar for energieffektiv vinterdrift?

Fyringssesongen er offisielt i gang. Her er våre beste tips til hvordan du som driftspersonell best tilpasser bygget til vinterdrift – på en mest mulig energieffektiv og økonomisk gunstig måte.

I Norge sier man at fyringssesongen starter når døgnmiddeltemperaturen synker under 11 grader om høsten. Om du ikke allerede har begynt å innstille bygget til vinterdrift, er tiden med andre ord inne for det nå.

Få kontroll over alle systemer

Det første du må gjøre er å få kontroll over alle aktuelle systemer, som SD-anlegg og energioppfølgingssystemet, og sikre best mulig drift av disse. Det gjør du ved å:

 • Sjekke at pumpestoppfunksjonen fungerer som den skal.

 • Sørge for at pumpene er stengt ved utetemperatur over 13-15 C.

 • Kontroller at funksjonen for hastighetsreduksjon fungerer som den skal. Dette bør redusere hastigheten til 45 % ved utetemperaturer under 0° C.

 • Kontroller temperaturgrensen for sirkulasjonspumper. Sett verdiene på varme: 15 C og kjøling: 17 C.

 • Kontroller at driftstiden i SD-systemet er i samsvar med de faktiske driftstimene. Dette må gjøres fysisk på stedet i bygget.

Les også: Veien til et bærekraftig bygg

Sjekkliste for romoppvarming

Jo kaldere det blir utendørs, jo viktigere blir det å holde en komfortabel innetemperatur. Det gjør du ved å: 

 • Sjekke hvilken temperatur som er satt for start/stopp av kjøle- og varmepumper. Disse må ikke være overlappende, og det bør være en periode uten hverken varme eller klimakjøling. Ikke start varmeanlegget for tidlig – strekk sesongen så langt som mulig.

 • Unngå at varme og kjøling står på samtidig, dersom kjøleanlegget er i drift under fyringssesongen. Sjekk etter evt. lekkasje på ventiler til kurser for klimakjøling når de skal være stengt. Kjenn på rør og les termometer selv om ventil ser stengt ut i SD-anlegget.

 • Se over innstillinger i SD-anlegget jevnlig, og sjekk at innstilte settpunkter for varme følger fyringskurven.

 • Vurder innstillingene for fyringskurve. Siste punkt bør vanligvis ligge på 15 °C utetemperatur med 25 °C turtemperatur. Hev ikke hele kurven ved klager – følg heller egen fremgangsmåte (se siste avsnitt).

 • Vurder nattsenking, særlig ved helg og ferie. Dersom det kommer klager kan du redusere antall grader på nattsenking, evt. kutte det helt. Nattsenking kan ofte starte ca. kl. 14:00 og avsluttes mellom kl. 02:00 - 04:00, hele døgnet. Helger må vurderes ytterligere.

 • Sjekk at alle termostater fungerer som de skal. Er det satt maks og minimumsbegrensning? Romtemperatur bør optimalt ligge på mellom 21 °C og 22 °C. Kontroller temperaturen i lokalene jevnlig.

Les også: Vet du om du har en god kraftavtale?

Sørg for effektiv snøsmelting

Innstillinger for snøsmelting er viktig når vinteren kommer for fullt. Sørg for dette ved å:

 • Sjekke settpunkter for start og stopp. God styring er ofte start ved ca. 3°C og samtidig registrering av fukt. Kan ofte stoppes ved -5°C (snør sjelden ved kaldere temperaturer).

 • Sjekk at følere fungerer som de skal. Undersøk om snøen faktisk smelter når anlegget er i drift. Sett opp logg i SD for shunt gatevarme, for å se når gatevarmen er på.

 • Sjekk ventil på snøsmeltekurs for evt. lekkasje når den skal være stengt. 

 • Sjekk at el-kabler i nedløp mm. virker og slåes av når det ikke lenger er behov.

 • Sjekk at plasseringen av følere fungerer godt nok. Disse skal sitte beskyttet mot nord. Fuktføler skal ikke sitte beskyttet. 

Les også: BREEAM-sertifisering for eksisterende bygg

Fremgangsmåte ved eventuelle klager på varmen

Av og til dukker det opp klager fra de som oppholder seg i bygget om at det er for kaldt. Da er det viktig å notere ned utetemperaturen, og undersøke hvor i bygget klagen kommer fra. Sjekk deretter alle SD-anlegg for åpenbare årsaker knyttet til kjøling, ventilasjon og varmeanlegg.

Har du flere spørsmål knyttet til vinterdrift? Da er det bare å ta kontakt!

Følg oss gjerne på Linkedin, og meld deg på vårt nyhetsbrev her for å holde deg oppdatert.

Stefan Yndestad

Energi- og miljørådgiver

Kontakt oss