Gjør bygget klart for sommerdrift!

Dato May 24th, 2018
Med stigende temperaturer utendørs er det tid for å stille inn anleggene i bygg til sommertid. Her er våre 5 beste tips til hvordan du unngår unødvendig energiforbruk i sommermånedene.

Gjør bygget klart for sommerdrift!

Med stigende temperaturer utendørs er det tid for å stille inn anleggene i bygg til sommertid. Her er våre 5 beste tips til hvordan du unngår unødvendig energiforbruk i sommermånedene.

1. Minimer oppvarmingen av rom

Så fort utetemperaturen bikker 12-15° kan innetemperaturen reduseres. Her er sjekklisten du bør følge:

  • Er varmesystemet koblet til fjernvarme eller el-kjel skrudd av? Dette kan du sjekke ved å kjenne om rørene er varme.

  • Er alle pumper avskrudd etter fyringssesongen?

  • Er varmekablene skrudd av?

  • Kontroller og tilpass sett-punkter for fyringskurver på varmeanlegget, slik at det ikke brukes mer energi på oppvarming enn det som er nødvendig på dagtid.

  • Ta en runde i bygget å skru ned termostater som har havnet på maks i løpet av vinteren.

Les også: Norske virksomheter har mye å spare på energieffektivisering

2. Lukk dørene ved inngangspartiet

Dersom lokalene benytter seg av kjøling, slik at det er varmere ute enn inne, skal alle dørene være lukket.

Bruk eventuelt «vintermodus» på dørene for å ikke slippe varmen inn, dersom dere har tilgang til denne funksjonen.

3. Sjekk varmekabler i takrenner, sluk i tak og snøsmelteanlegg

Skru av alle anlegg eller funksjoner som kun trengs på vinteren. Det gjelder blant annet vannbårent snøsmelteanlegg.

Her kan ventiler stenges manuelt for å unngå sirkulasjonstap. Varmekabler i nedløp fra takrenner skal også alltid være av når det ikke er fare for kuldegrader.

Les også: Slik unngår du overforbruk av vann i næringsbygg

4. Optimaliser ventilasjonsanlegg

Når det gjelder ventilasjon er det lurt å sjekke at varmegjenvinneren fungerer som den skal, og om det er behov for ekstra varmetilskudd.

Dersom dere setter bryteren for ventilasjon i døgnkontinuerlig drift grunnet høy romtemperatur, bør dere:

  • Redusere temperaturinnstillingen på anlegget slik at dere ikke varmer den kalde nattelufta.

  • Benytter man nattspyling er det viktig å sørge for å ha lav nok temperatur inne, slik at man unngår å kjøle på natten og varme opp igjen på morgen/dagtid.

  • Huske å skru tilbake til Auto når det blir kaldere ute.

Les også: Alt om energimerking av bygg

5. Bruk solskjerming

Har bygget solskjerming? Da er det viktig å sjekke at innvendig og utvendig solskjerming er i orden på alle vindusflater.

Dersom solskjerming er manuelt brukerstyrt, bør brukeren instrueres i riktig bruk.

Følg oss gjerne på Linkedin, og meld deg på vårt nyhetsbrev her for å holde deg oppdatert.

Kontakt oss