Alt du bør vite om ESG-rapportering

Dato November 23rd, 2022
ESG står for «Environment, Social and Governance», og er en rapporteringsøvelse for å måle bærekraftsarbeidet i en virksomhet. En ESG-rapport tar for seg bedriftens miljømessige-, sosiale- og selskapsstyrende forhold, og viser hvordan bærekraft er inkorporert i driften – og hvor forbedringspotensialet ligger.

Alt du bør vite om ESG-rapportering

ESG står for «Environment, Social and Governance», og er en rapporteringsøvelse for å måle bærekraftsarbeidet i en virksomhet. En ESG-rapport tar for seg bedriftens miljømessige-, sosiale- og selskapsstyrende forhold, og viser hvordan bærekraft er inkorporert i driften – og hvor forbedringspotensialet ligger.

Entro har en helhetlig tilnærming til arbeidet med ESG. Vi hjelper kunden hele veien fra et tidlig strategisk nivå, til konkrete handlingsplaner. Rådgiver på Bærekraft og Grønn Forretningsutvikling, Carl Michael Jensen, er en av våre spesialister på området, og er svært opptatt av hvordan ESG-rapporteringen skal kunne brukes i praksis.

ESG-rapportering forplikter til bærekraftsarbeidet

– Bærekraft er ikke noe nytt i næringslivet, men mange vil hevde at begrepet er utvannet på grunn av manglende handling. ESG-rapportering er derfor viktig for å sørge for at bedrifter faktisk når målene de har satt seg, og ikke bare snakker om dem, forteller Carl Michael Jensen.

Rådgiver Bærekraft og Grønn Forretningsutvikling, Carl Michael Jensen.

I dag finnes det en rekke standardiserte rammeverk for ESG, som informerer om hva som menes med kravene, og hva de innebærer.

Disse rammeverkene gjør det enklere å tolke ESG-kravene, samt sammenligne hvordan ulike bedrifter rangerer i de ulike kategoriene.

Sosiale forhold og styring er en del av bærekraftsbegrepet

ESG belyser hvordan bærekraft må forståes i sammenheng med virksomheters forrentningsstyring og de sosiale forholdene i bedriften.

– En viktig del av ESG er at rammeverket hjelper til med å belyse hvordan bedriften arbeider med sosiale forhold og forretningsstyringen sin. Dette er faktorer som ofte blir glemt når det snakkes om bærekraft, fordi fokuset gjerne er rettet mot E-en (environmental), forklarer Carl Michael.

Fremhever attraktive kvaliteter hos bedriften

Summen av ESG-rapportering er en synliggjøring av hvordan bærekraft jobbes med i alle kjerneområdene til bedriften. I tillegg avdekkes det hvilke områder bedriften må fokusere på for å sikre fremtidig verdiskapning. Det er nemlig lønnsomt å jobbe med bærekraft, selv om omstilling og endring kan resultere i kostnader her og nå.

– Bedrifter som viser at de jobber aktivt med bærekraft vil være attraktive for interessenter, som igjen gjør det viktig for bedriftene å jobbe med dette, understreker Carl Michael.

Les også: Veien til et bærekraftig bygg

Slik jobber Entro med ESG

For Entro er ESG og bærekraft en integrert del av arbeidsdagen.

– Alt vi gjør i det daglige er knyttet til bærekraft – fra operasjonelt arbeid i fyrrommene, til strategisk arbeid i styrerommene. Denne tilnærmingen har vi også i ESG-rapporteringene vi gjennomfører for kundene våre, forteller Carl Michael.

– Det er viktig for oss at en ESG-rapport ikke blir et dokument som puttes i en skuff og blir glemt.

ESG-rapportering skal resultere i konkrete tiltak og positive resultater

Etter at ESG-rapporten er ferdigstilt, skal den være en aktiv del av kundens strategi og beslutningsprosesser. For å få til dette har Entro som mål å lage rapporter som er enkle å oversette til konkrete tiltak og handling.

– Vi lager konkrete, tilnærmelige og kommuniserbare rapporter som inkluderer tiltak, muligheter og resultater. Vi utarbeider også handlingsplaner, som går enda mer i detalj på hva en bedrift burde foreta seg, sier Carl Michael.

– Vi har god erfaring og kompetanse på bærekraft, både på et overordnet og teknisk nivå. Det er viktig for oss at rapportene våre sikrer at kunden er forberedt på både dagens og fremtidens marked. 

ESG-rapportering tilrettelagt bedrift og bransje

En ESG-rapport kan gjøres på forskjellige måter, og tilrettelegges mange ulike områder. Slike rapporter kan for eksempel være:

  • ESG-Due Diligence (selskapsgjennomgang ved strategisk beslutningstaking)

  • ESG-benchmarking

  • ESG-risikoanalyse

  • ESG-rapport for strategiutvikling

Siden det finnes flere måter å gjøre ESG-rapportering på, kan prosessen tilpasses. Da kan man ta stilling til den enkelte bedriftens behov, karakter og området det skal rapporteres på.

Vil du lese mer fra Entro? Se vår artikkel om solceller her!

Kartlegging, implementering og strategi for ESG-rapportering

Avhengig av hvilken type bedrift det gjelder, vil behovene for oppfølging og implementering av tiltak variere.

Entro kan hjelpe med å: 

  • Kartlegge hvilke rapporteringsplikter som gjelder for den spesifikke virksomheten

  • Sørge for god tilgang til nødvendig data med implementering av rutiner for innsamling

  • Identifisere strategiske fordeler som rapportering kan gi virksomheten

  • Innlede arbeid for å utvikle metodikk for rapportering

– Vi jobber tett sammen med kundene våre, og sikrer at relabilitet og validitet er en sentral del av alt arbeidet vi gjør, konstaterer Carl Michael.

Strengere krav til bærekraft

Bærekraft er ikke lenger noe du bør fokusere på, men er noe du ta stilling til. Derfor blir det stadig viktigere med rådgivning og hjelp til gjennomføring av bærekraftstiltak.

– Vi ønsker at bedrifter skal bli mer bevisst på hvordan varene og tjenestene deres påvirker samfunnet rundt dem, og inkludere bærekraft som en sentral del av sine beslutningsprosesser, avslutter Carl Michael.

Har du spørsmål om ESG og hvordan det påvirker virksomheten din?

Entro hjelper deg med å forstå mulighetene og kravene som stilles til deg som bedrift.

Vil du holde deg oppdatert på interessante saker om bærekraft og energi? Følg oss gjerne på Linkedin, og meld deg på vårt nyhetsbrev her!

Carl Michael Jensen

Kontakt oss