Entro Ecopilot gjør driftsoptimaliseringen for deg

Dato June 30th, 2021
Entro Ecopilot er et driftsoptimaliserende verktøy, og det nærmeste vi kommer et "selvlærende" produkt for bygg. Den klare fordelen med Entro Ecopilot at teknologien nå er utprøvd i både norske bygg og bygg i andre land. Det ville vært revolusjonerende for byggeiere i hele Norge dersom Entro Ecopilot gir de resultatene som systemet har oppnådd i andre deler av verden.

Entro Ecopilot gjør driftsoptimaliseringen for deg

Entro Ecopilot er et driftsoptimaliserende verktøy, og det nærmeste vi kommer et "selvlærende" produkt for bygg. Den klare fordelen med Entro Ecopilot at teknologien nå er utprøvd i både norske bygg og bygg i andre land. Det ville vært revolusjonerende for byggeiere i hele Norge dersom Entro Ecopilot gir de resultatene som systemet har oppnådd i andre deler av verden.

For om lag to år siden ble Entro utfordret av administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad, til å sikre at målet om å kutte energiforbruket med 10TWh i byggsektoren ble nådd gjennom bruk av teknologi. Dette ble starten på et spennende Enova-eventyr om selvlærende bygg.

Det nærmeste vi kommer selvlærende produkt for bygg

Selvlærende bygg finnes ikke i det norske markedet i dag, men løsningen «Entro Ecopilot» har vist seg å være det mest selvlærende produktet som dagens norske marked har å tilby. Visjonen var å oppnå «best mulig inneklima med lavest mulig energi- og effektforbruk», som vi har testet ut i et pilotprosjekt sammen med Oxer Eiendom og E.C. Dahls Eiendom.

Entro Ecopilot er et driftsoptimaliserende verktøy som benytter seg av avansert sensorteknologi, algoritmer og værprognoser til å redusere energiforbruket og jevne ut effekttopper.

– Løsningen vurderer, og om nødvendig, justerer energibruken kontinuerlig annethvert minutt etter innetemperatur, utetemperatur og værprognoser. Systemet er selvstyrende, og gjør hverdagen til driftspersonalet enklere. Byggdrifterne må fortsatt følge opp, men med Ecopilot kan de få en mindre hektisk hverdag, på den måten kan man si at løsningen tar oss et skritt nærmere selvstyrende bygg, sier prosjektleder for uttestingen Andre Løvlund i Entro, som er den norske forhandleren av den svenskproduserte løsningen, fortalte Løvlund til Sinusmagasinet tidligere i år.

Entro Ecopilot blir flinkere over tid

André Løvlund i Entro var prosjektleder for uttestingen på eiendommen Asker Panorama, eid av Oxer Eiendom AS, som ble startet i mai i fjor. Når Entro Ecopilot har blitt tilstrekkelig «kjent» med bygget og lært hvordan de ulike tekniske anleggene i bygget jobber sammen, vil det med tiden bli stadig flinkere til å styre bygget etter behov, enten det er sommer eller vinter, og om bygget er fullt av mennesker eller om det står tomt.

– Man vurderer og justerer systemet i et år for å se hvordan bygget responderer gjennom sesongene, forklarer Løvlund.

Les mer om energitiltak som kan inngå i driftsoptimalisering her.

Stort potensiale for energibesparelse og effektreduksjon

Asker Panorama var blant landets første til å oppnå BREEAM-NOR-sertifiseringen «Excellent», og har energiklasse B i energimerkesystemet, men likevel har det vært mye å hente. Det er imidlertid enda ikke mulig å fastslå hvor stor besparelsen er, da 2020 var et unntaksår med pandemi og hjemmekontor.

– Etter 12. mars har bygget så og si vært tomt, så dette har ikke vært et normalt driftsår, det må man ha i tankene når man ser på utviklingen i energibruken

Basert på rapporterte resultater fra 1000 bygg, flesteparten i Sverige, estimeres det en energibesparelse på 13-15 % og en effektreduksjon på 3-10 %, men for mange bygg vil potensialet være enda høyere.

– Vår erfaring tilsier at 80 prosent av tradisjonelle bygg kan driftes mer energi-økonomisk, og bare gjennom å tune eksisterende SD-anlegg kan man ofte redusere energiforbruket med 10-20 prosent. Legger man Ecopilot oppå der vil systemet kontinuerlig passe på at bygget er dritoptimalisert, sier Løvlund.

Les også: BREEAM-sertifisering for eksisterende bygg

Sikrer energieffektiv og miljøvennlig drift av næringsbygg

Entro Ecopilot kan derfor frigjøre tid for driftsorganisasjoner til å rette fokus mot andre viktige ting, fremfor å måtte bruke tid på å «passe» på automatikken, som i dag må til for å sikre en energieffektiv og miljøvennlig drift av et næringsbygg.

Foreløpig har Entro avdekket følgende kriterier i pilotprosjektene for at teknologien skal fungere godt:

  • Bygget må ha et SD-anlegg

  • Styringssystemene og undersentralene bør være av nyere dato

  • Teknologien utnytter byggets termiske kapasitet og egner seg dermed best i bygg med tunge konstruksjoner og gjerne med noe eksponert betong, stein eller mur

  • Det bør være én romføler for temperatur per 100 kvadratmeter, litt avhengig av om bygget har mye åpent landskap eller mange cellekontorer

Løvlund forteller at dette vil kunne spare energiforbruk på mange norske bygg ved å kun styre eksisterende teknikk uten store installasjoner av ny automatikk, som blant annet tradisjonelle SD-anlegg krever.

– Den klare fordelen med Entro Ecopilot at teknologien nå er utprøvd i både norske bygg og bygg i andre land, Det ville vært revolusjonerende for byggeiere i hele Norge dersom Entro Ecopilot gir de resultatene som systemet har oppnådd i andre deler av verden.

 Vil du se en demo av Ecopilot?

Oxer Eiendom har stilt Asker Panorama til rådighet for en demoversjon av Ecopilot slik at andre byggeiere kan se hvordan teknologien fungerer i dette bygget. Demonstrasjonen kan foregå som videomøte dersom dette er ønskelig. Byggeiere som er interessert i å se en demo før en ev. befaring i bygget kan ta kontakt med:

Trenger du hjelp med driftsoptimalisering og energitiltak?

Våre rådgivere hjelper deg med å kartlegge tiltak som vil gjøre bygget ditt mer energieffektivt, og sørger for at systemer driftes korrekt.

Kontakt en av våre rådgivere her!

Hold deg oppdatert på nyheter om energi og bærekraft for næringsbygg:

Følg oss på Linkedin, og meld deg på vårt nyhetsbrev her!

Kontakt oss