Fem effektive energitiltak for ditt bygg

Dato March 17th, 2023
Hensikten med energitiltak er å forbedre energiforbruket i bygninger, og dermed gjøre daglig drift mer miljøvennlig og bærekraftig. Men hva er egentlig et energitiltak, og hva er de mest effektive tiltakene du kan ta i bruk?

Fem effektive energitiltak for ditt bygg

Hensikten med energitiltak er å forbedre energiforbruket i bygninger, og dermed gjøre daglig drift mer miljøvennlig og bærekraftig. Men hva er egentlig et energitiltak, og hva er de mest effektive tiltakene du kan ta i bruk?

Forbedring og optimalisering av energiforbruket i bygninger er viktig for å redusere både miljøpåvirkningen og kostnadene i den daglige driften. Det er mange vanlige tiltak som kan bidra til å redusere energiforbruket i bygninger.

I Entro har vi bred erfaring med energitiltak i ulike typer bygninger. Dette er Entro sine fem mest vanlige og effektive tiltak som vi kan iverksette etter en energikartlegging og analyse. Disse kan gjøre energiforbruket mindre, og forbedre den bærekraftige profilen til et bygg.

1. Bruk riktig og effektiv måling

Etablering og bruk av et EOS-system, altså et energioppfølgingssystem, kan være avgjørende for å få skikkelig oversikt over energiforbruket. Et slikt system krever riktig oppsett av målere og en målerstruktur som dekker de viktigste områdene for energiforbruk i bygget ditt.

Dette kan være:

  • Ulike energikilder som blir brukt i bygget

  • Oppvarming og ulike varmeanlegg

  • Kjøling og ventilasjonsanlegg

  • Energiforbruk hos eventuelle leietakere i bygget

Ved å samle denne dataen vil du kunne måle det totale energiforbruket på en korrekt og helhetlig måte. Da er det også enklere å se hvor du kan spare inn på å optimalisere forbruket, og gjøre driften mer energieffektiv.

2. Oppgrader til energieffektiv varmesentral

For å redusere energiforbruk og få mer effektiv oppvarming, kan du få forbedret eller oppgradert varmeanlegget i bygget. Bruk av fjernvarme er et effektivt og kostnadsbesparende tiltak, dersom det er mulig og tilgjengelig der du holder til.

Du kan også få satt begrensning på effektuttaket etter veksleren på fjernvarmeanlegget, og på denne måten unngå sløsing med varmen. For å få en mer energieffektiv varmesentral er det vanlig å få tappevann skilt ut med egen varmeveksler. Det er også smart å sørge for at det ikke er elektriske elementer tilkoblet varmtvannsberedere.

Det er lurt å få gjort effektiv etterisolering av varmeanlegget, for å holde på varmen og minske sløsing med energi. Bruk av varmepumper med optimalisert drift vil også bidra til å redusere energiforbruket, og er derfor et smart tiltak å kombinere med en generell oppgradering av oppvarming og kjøling.

Mer fra Entro: Veien til et bærekraftig bygg

3. Forbedre og oppgradere vannbårent varmeanlegg

Et vannbårent varmeanlegg kan ofte forbedres og oppgraderes, og dermed gi reduksjon i energiforbruket. Hvis det har vært endringer i bruken av varmeanlegget de siste fem årene, bør dette innreguleres.

Anlegget bør også ha temperaturfølere på tur- og returledninger. Om det blir lagt til rette for bedre mengderegulering av anlegget, vil det også bidra til å redusere det totale energiforbruket i bygget.

4. Reguler og optimaliser ventilasjonsanlegget

Et ventilasjonsanlegg som er optimalisert for bruken det benyttes til, vil være mer energieffektivt og ressursbesparende.

Ved å bruke energieffektiv gjenvinning på ventilasjonsanlegget med høy virkningsgrad, samt regulering av luftmengde utfra behov, vil du kunne redusere energiforbruket betraktelig.

Det er også lurt å få på plass luftmengdemåling og sonespjeld for ulike bruksområder. Da vil energiforbruket tilrettelegges ulike soner og behov, og det blir mindre sløsing med energien som brukes.

Alle former for klimaanlegg (varme, kjøling og ventilasjon) bør ha kalenderfunksjon, og justeres korrekt med tanke på luftmengde og temperatur. Dette er for at de ulike anleggene ikke skal jobbe mot hverandre og ha inkompatible innstillinger.

Et eksempel på dette er at et varmeanlegg kan være stilt inn til 23 grader, samtidig som et kjøleanlegg er stilt inn på 22 grader. Da ender de opp med å jobbe mot hverandre, og saboterer både optimal kjøling og oppvarming.

Felles for alle typer klimaanlegg er at de også bør skiftes ut, dersom de er over sin tekniske levetid. Om du er usikker på tilstanden på ditt klimaanlegg, er det lurt å snakke med en fagperson.

5. Installer og bruk SD-anlegg

Et effektivt tiltak som vil utgjøre stor forskjell på energiforbruket, og ikke minst gjøre det enklere å automatisere flere tiltak, er installasjon av et SD-anlegg.

Med et SD-anlegg får du tilgang til blant annet kalenderfunksjoner. Da kan du sette opp automatiserte regler for oppvarming og kjøling, og du slipper å regulere manuelt.

Dermed kan du få anlegget til å justere varme- og kjøleanlegg slik at det er tilrettelagt for utetemperaturen. Dette bidrar i stor grad til å redusere energiforbruket, og minsker unødvendig oppvarming eller kjøling når det ikke trengs.

Dersom du allerede har et SD-anlegg, er det lurt å få på plass enklere styring eller utvide mulighetene i systemet.

Det finnes også andre Proptech-løsninger som kan bidra til å lettere kunne styre, analysere og effektivisere energiforbruket i et bygg.

Om du allerede bruker slike systemer, kan det være fordelaktig å også se på hvilke muligheter du har for å forbedre og vedlikeholde. Mange ganger er det mye å spare på å gjøre enkle investeringer for å oppgradere eksisterende teknisk utstyr.

Lurer du på hva et SD-anlegg er? Les mer her.

Andre effektive energitiltak

I tillegg til tiltakene som har blitt nevnt, er det mange andre, små tiltak som kan ha stor betydning på effektiviteten i energiforbruket.

Vi anbefaler å implementere tiltak som:

  • Energieffektive lyskilder

LED-lys og automatisk lysstyring vil bidra til å redusere energiforbruket. Dette tiltaket gjør at du både unngår sløsing på grunn av ineffektive lyskilder, og at lyset er slått av når det ikke trengs.

  • Snøsmelteanlegg

Et snøsmelteanlegg med temperatur- og fuktstyring med en driftstid på under 500 driftstimer per år vil også bidra til å redusere energiforbruket.

  • Frikjøling

Frikjøling på ventilasjonen og kjølesystemet, samt bruk av overskuddsvarme til fornuftige formål, vil også bidra til å redusere det totale energiforbruket.

Se også: Mindre energiforbruk med optimalisert klimaanlegg

Få støtte til energitiltak

Mange energitiltak faller inn under tiltak som er støtteberettiget. Vi anbefaler at du alltid sjekker om du kan få støtte til vedlikehold eller oppgraderinger, før du tar en avgjørelse på hvilke energitiltak du skal iverksette.

Hos Entro får du rådgivning og hjelp til å finne ut hvilke ordninger som gjelder virksomheten eller bygget ditt.

Energitiltak bør følges opp

Dersom energitiltak skal fungere og være effektive på sikt, er det også nødvendig å følge dem opp og gjøre eventuelle forbedringer eller endringer når det trengs.

Dersom du iverksetter god oppfølging, vil det være enklere å følge med på både inneklimaet og energiforbruket – og optimalisere fortløpende!

Entro hjelper deg med tiltak som gjør bygget ditt mer energieffektivt

Lurer du på hvordan ulike energitiltak også kan påvirke byggets energiattest?

Entro kan hjelpe med både utarbeidelse av energimerker, samt en analyse av hvordan bygget kan forbedre energimerket sitt.

Les mer om energimerking her!

Våre rådgivere hjelper deg med å avdekke behov og muligheter innenfor energieffektivisering.

Sammen finner vi energitiltak som gjør bygget ditt mer energieffektivt og miljøvennlig!

Vil du holde deg oppdatert på nye saker fra Entro? 

Følg oss gjerne på Linkedin, og meld deg på vårt nyhetsbrev her!

Kontakt oss