Velkommen til Entroseminaret 16.-17. oktober

Fjorårets seminar ble en stor suksess da over 100 engasjerte rådgivere, byggeiere, forvaltere og driftere deltok 17. og 18. oktober i Oslo. Tema var ledelse og drift av bygninger sett i lys av Parisavtalen og Stortingets mål om 10 TWh forbruksreduksjon. I tillegg ble det lagt fokus på effektproblematikk og hvordan dette påvirker forbruket på byggene.

I år arrangeres seminaret i Trondheim tirsdag 16. og onsdag 17. oktober, nærmere bestemt på Scandic Nidelven.

Det skjer for tiden store innovative framskritt innen teknisk byggdrift. Vi blir møtt med blant annet selvlærende teknologi, smartere bygg og nye betalingsløsninger for energifakturaer. Hvordan samsvarer denne utviklingen med målene vi har for å nå lavutslippsamfunnet, og ikke minst: Hva vil den ha å si for arbeidshverdagen vår?

Som et av Norges ledende rådgiverfirma innen energi og miljø, ønsker vi å invitere deg med på en reise gjennom bærekraft og digitalisering, og hva dette vil ha å si for fremtidig byggdrift.

Hjertelig velkommen til Entroseminaret 2018!

Følg linken under for programoversikt og påmelding.

Dersom du har noen spørsmål, gjerne ta kontakt med oss via Erlend Johnsen.

(Fotokreditt: MIR/Snøhetta)