Entro som faglig bidragsyter i ny ZERO-rapport

Gjennom Energimeldingen har Stortinget satt som mål å redusere energiforbruket i eksisterende bygg med 10 TWh innen 2030. Det er også klart at dagens virkemiddelbruk ikke er omfattende nok til å realisere dette målet. Men det finnes muligheter. Som en følge av dette presenterer Miljøstiftelsen ZERO gjennom sin nye rapport; «Slik kutter vi energibruken i bygg», 15 konkrete virkemidler til hvordan energiforbruket i bygg kan reduseres.

Torsdag 31. August arrangerte ZERO et frokostseminar på Kulturhuset i Youngsgate i Oslo. I den sammenheng ble den svært spennende ZERO-rapporten presentert som et innspill til myndighetenes energipolitikk. I godt selskap med flere fagpersoner fra blant annet Multiconsult, Sweco og Schneider Electric, var vår egen senior, Tor Lindholt, faglig bidragsyter til rapporten.

Under seminaret holdt Tor et foredrag om tema «Eiendomsdrift og energisparing», og gikk nærmere inn på hvordan kompetanseoverføring og aktiv drift kan føre til store reduksjoner på energiforbruket i bygg.

Rapporten viser til prognoser knyttet til samfunnsøkonomiske besparelser på 80-90 milliarder kroner og at det vil kunne skape 6000-7000 nye varige arbeidsplasser.

Det er tydelig at det er et stort sparepotensiale på energibruken i bygg, men som ZERO selv sier: Skal målet om 10 TWh energisparing nås, må takten økes og det offentlige må ta en tydeligere lederrolle.

Last ned ZERO-rapporten her