Årets julegave fra Entro går til Miljøagentene

Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon, og jobber for å involvere fremtidige generasjoner i miljødebatten. Dette er morgendagens beslutningstakere, og vi i Entro mener det er viktig at de engasjeres tidlig. I tillegg gjør Miljøagentene kampen mot klimaendringene til noe spennende og morsomt, samtidig som det er lærdom gjennom utføring. De jobber for å gi barn troen på seg selv, fremtiden og at det nytter å gjøre noe. Dette ønsker Entro og støtte, og gir derfor årets julegave på kr 25.000 kr til Miljøagentene.

Les mer om Miljøagentene på deres nettside.